MADALYON KURUMSAL- PSİKOLOJİ ODAKLI EĞİTİM MERKEZİ

Kurumlar, çalışanlar ve hizmet alan müşteriler, işyerinde yaşanan ruhsal problemler nedeniyle önemli maddi ve manevi kayıplar yaşamaktadır. Bu nedenle dünyada ruh sağlığının iş hayatı üzerindeki etkileri ile ilgili çalışmalar her geçen gün artmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü sağlığı, “Bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam iyilik hali” olarak tanımlamaktadır. Gelişmekte olan ülkeler henüz sadece beden sağlığına yönelirken, çalışanların yoğunlukta olduğu gelişmiş ülkelerde ise ibre giderek ruh sağlığına doğru kaymaktadır. Bugün pek çok Avrupa ülkesi ve Amerika’da bu sorunların yarattığı negatif sonuçlar rakamsal olarak ölçülmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda yapılan kurumsal ruh sağlığı yatırımları da kendini fazlasıyla geri ödemektedir. Yatırım geri dönüş oranının bu denli yüksek olması Kurumsal Ruh Sağlığı (Corporate Mental Health) kavramına olan ilgiyi ve yatırımları hızla arttırmaktadır. İşte bu sebeple; 2014 yılında psikiyatri ve psikoloji alanındaki çalışmalarımıza, iş ve eğitim dünyasından da deneyimler katarak, “Madalyon Kurumsal-Psikoloji Odaklı Eğitim Merkezi” kurulmuştur.

Amacımız, kişilere ruh sağlıklarını korumak adına beceriler kazandırmak, dolayısıyla hem kişileri, hem kurumları daha mutlu, daha başarılı, daha kazançlı kılmaktır. Bunu yaparken kuruma her noktada değer katan kişilerle, insan psikolojisinin anahtarını elinde bulunduran psikiyatrist ve psikologları bir araya getirmeyi, her birine tek tek dokunarak psikoloji biliminin sunduğu çözümleri onlarla paylaşmayı hedefliyoruz. Bu amaca ulaşmak için, tamamı psikiyatrist ve psikologlardan oluşan eğitmenlerimizle, sınıf içi eğitimler, konferans eğitimleri, psikodrama programları ve çalışanların maksimum fayda sağlayacakları birebir görüşmelerle birleşen programlar hazırladık.

Kurumsal Ruh Sağlığını güçlendirerek daha mutlu işyerleri, daha mutlu çalışanlar ve daha verimli hizmet alanları yaratmak için hizmetinizdeyiz.

Madalyon Kurumsal
Hakkında

Madalyon Kurumsal
Açık Eğitimler